Bulgarian English
Ти си тук Начало » Новини » Публична защита на дисертационен труд на Ваня Илиева Илиева

Публична защита на дисертационен труд на Ваня Илиева Илиева

Публична защита на дисертационен труд на Ваня Илиева Илиева

Обявата е публикувана на 18.11.2019 г.

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 16 декември 2019 г. (понеделник) от 16.00 часа в заседателната зала на ИДП – БАН, ул. „Сердика“ 4, партер, София, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема:

Оценка на доказателствата и доказателствените средства в наказателния процес

 

Ваня Илиева Илиева – задочен докторант в ИДП

 

докторска програма Наказателен процес, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

 

Научен ръководител: доц. д-р Екатерина Салкова Гетова

Председател на научното жури: доц. д-р Екатерина Салкова Гетова

 

Материали по защитата:

 

Автореферат

Резюме на английски език

 

Рецензия на проф. д-р Борис Владимиров Велчев, д.ю.н.

 Рецензия на проф. д-р Георги Иванов Митов, д.ю.н. 

Становище на проф. д-р Веселин Бориславов Вучков

Становище на проф. д-р Гергана Маринова Маринова

Становище на доц. д-р Екатерина Салкова Гетова

 

Дисертацията и останалите материали по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИДП при БАН – София, ул. „Сердика“ 4, ет.3.

Обявата е публикувана на 18.11.2019 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax