Bulgarian English
Ти си тук Начало » Новини » МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „70 ГОДИНИ ОТ УСТАНОВЯВАНЕТО НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА“

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „70 ГОДИНИ ОТ УСТАНОВЯВАНЕТО НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА“

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „70 ГОДИНИ ОТ УСТАНОВЯВАНЕТО НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА“

П Р О Г Р А М А

Институтът за държавата и правото при БАН организира на 21–23 ноември 2019 г. международна конференция „70 години от установяването на дипломатически отношения между България и Китайската народна република“. В събитието ще вземат участие г-н Джан Хуну – съветник на Държавния съвет на КНР, директор на Изследователския център „Жълтата река“ в университета „Цинхуа“ в Пекин; г-жа Къ Дзинхуа – съветник на Държавния съвет на КНР, ръководител на Департамент „Философия“ и главен редактор на издателството на Китайската академия за обществени науки; г-н Ангел Орбецов – посланик в КНР в периода 2003–2008 г. и др. На 21 и 22 ноември 2019 г. конференцията ще се проведе в заседателната зала на Националния археологически институт с музей, пл. „Атанас Буров“ № 1, срещу Президентството, а на 23 ноември 2019 г. в Института за държавата и правото при БАН, ул. „Сердика“ № 4. На 22 ноември 2019 г. Институтът за държавата и правото има ден на отворените врати.

 

ПРОГРАМА

9:30 – 10:00 ч.Регистрация на участниците

 

10:00 –11:00 ч. Откриване на конференцията

 

Г-жа Марияна Николова – Зам.-министър-председател на Р България

Г-н Димитър Бойчев – Народен представител, Председател на Групата за приятелство с Китай

Г-н Петър Петров – Народен представител

Проф. Николай Проданов – Зам.-министър на правосъдието

Г-н Христо Полендаков – Генерален директор, МВнР на Р България

Н.Пр. Йен Дзиенцюн (Yan Jianqun) – Временно управляващ посолството на КНР в България

Г- н СЮ Уъндзи (Xu Wenji) – Зам.-генерален директор на Служба „Международен обмен и сътрудничество“ в Офиса на съветниците на Държавния съвет на Китай (COSC)

Г-жа Таня Михайлова – Директор на Дипломатическия институт при министъра на външните работи на Р България

Акад. Юлиан Ревалски – Председател на БАН

Г-н Стамен Янев – Председател на Българска агенция за инвестиции

Г-н Иван Маринов – Председател на Глобалния център за партньорство „Китай-ЦИЕ“ („17+1“)

Доц. д-р Ана Джумалиева – Председател на Комисията за защита от дискриминация

Приветствия и от други държавни институции и неправителствени организации в страната и чужбина

 

11:00 – 11:20 Кафе-пауза

 

11:20 – 13:00 ч.

Първи панел: „Дипломатически отношения между Р България и Китайската народна република“

Модератор: Проф. д-р Ирена Илиева – Директор на Института за държавата и правото, БАН

 

11:20 – 11:50 ч. пленарен доклад

Г-н Ангел Орбецов (Посланик в КНР 2003 – 2008 г.; Директор на Дирекция „Азия, Австралия и Океания“ в МВнР 2008 – 2019 г.

История на българо-китайските отношения“.

11:50 – 12:05 ч.

Г-н Джан Хуну – Съветник на Държавния съвет на КНР, директор на Изследователския център „Жълтата река“ в университета „Цинхуа“ в Пекин, зам.-председател на Комисията за защита на Хуанхъ към Министерство на водните ресурси; президент на Пекинската благотворителна фондация „Синовете на Жълтата река“

Управление на Жълтата река и нейното бъдеще“

Mr. Zhang Hongwu – A counsellor of the State Council of PR of China; Director of the Research Center on the Yellow River at Tsinghua University, Deputy Chief Engineer of the Yellow River Conservancy Commission of the Ministry of Water Resources and Chairman of the “Sons of the Yellow River” Beijing Charity Foundation.

Yellow river management and its perspectives”

 

12:05 – 12:20 ч.

Г-жа Къ Дзинхуа – Съветник на Държавния съвет на КНР; Ръководител на департамент „Философия“ и гл. редактор на издателството на Китайската академия за обществени науки; Член на 10-тия и 12-тия Национален комитет на Политическия и консултативен Съвет на китайския народ (CPPCC).

Да гледаме на Китай от гледна точка на подобряване живота на китайците“

Mrs. Ke JinhuaA counsellor of the State Council of PR of China; Head of the Philosophy Department of the Social Sciences in China Press. Member of the 10th and 12th National Committee of the Chinese People’s Political Consultative Congress (CPPCC).

To see the real China from the perspective of improving life of Chinese people”.

 

12:20 – 12:30 ч.

Проф. д-р Ирена Илиева – Директор на Института за държавата и правото, БАН

Центърът за съвременни китайски изследвания в БАН – важна крачка за българо-китайските отношения“

 

12:30 – 12:40 ч.

Г-н Иван Маринов – Председател на Глобалния център за партньорство Китай-ЦИЕ“

Глобалният център за партньорство “Китай – ЦИЕ“ като катализатор в механизма „17+1“.

 

12:40 – 12:45 ч.

Доц. д-р Мариана Тиен – Гл. секретар на Глобалния център за партньорство „Китай-ЦИЕ“ / Център за съвременни китайски изследвания, Институт за държавата и правото, БАН

България в диалога „Китай-ЕС“

 

12:45 – 13:00 ч.

Проф. д.ик.н., д-р по история Нина Дюлгерова – Югозападен университет „Неофит Рилски“/ Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

Европейският вектор на Китай и Русия“

 

Дискусия:

 

13:00 – 14:00 ч. Кетъринг

 

14: 00 – 17:00 ч.

Втори панел: Медико-правни, наказателноправни и социологически аспекти в България и Китай

Модератор: Проф. д-р Дарина Зиновиева – Институт за държавата и правото, БАН.

 

14:00 – 14:15 ч.

Проф. д-р Дарина Зиновиева – Институт за държавата и правото, БАН

Правни рамки на здравеопазването в Р. България“

 

14:15 – 14:30 ч.

Докторант Надя Славчева – Институт за държавата и правото, БАН

Физикална терапия – правни проблеми“

 

14:30 – 14:45 ч.

Д-р Иван Демченко – Национален медицински институт „О. О. Богомольца“,

Министерство на здравеопазването на Украйна

Off label use of medicine: some legal consideration („Неразрешени за употреба в държавата лекарства – правни аспекти“)

 

14:45 – 15:00 ч.

Г-жа Ани Пешева – Директор на Академия „Ханлин“

Китайски традиционни методи за лечение“

 

15:00 – 15:15 ч.

Докторант Лилия Монова – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Правен режим на неконвенциалните методи на лечение в България“

 

15:15 – 15:30 ч.

Доц. д-р Екатерина Салкова и гл. ас. д-р Янко Ройчев – Институт за държавата и правото, БАН

Правото на устен и писмен превод в наказателното производство“

 

15:30 – 15:45 ч.

Доц. д-р Ана Джумалиева – Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“

Въпроси на делимитацията на териториалното море“

 

15:45 – 16:00 ч.

Доц. д-р Надежда Йонкова – Зам.-директор на Института за държавата и правото, БАН

Юридическото прогнозиране – поглед в бъдещето на правото“

 

16:00 – 16:15 ч.

Проф. д-р Стефка Наумова – Институт за държавата и правото, БАН

Социологията на правото – исторически традиции и перспективи за развитие“

 

16:15 – 16:30 ч.

Ас. д-р Мария Михайлова – Институт за държавата и правото, БАН

Престъпления против неприкосновеността на кореспонденцията по българското наказателно право“

 

16:30 – 16:45 ч.

Гл. ас. д-р Красимир Коев – Русенски университет „Ангел Кънчев“ (МО)

Провалени държави и/не устойчива сигурност“

 

16:45 – 17:00 ч.

Д-р Димитър Младенов – прокурор, доктор по право в ИДП

Проблеми при прилагане на Договора между РБ и КНР за правна помощ по наказателни дела“

 

Дискусия

 

 

22 ноември 2019 г.

 

9:00 – 11:00 ч.

Трети панел: Търговско-икономически отношения между България и Китай

Модератор: Г-н Лъчезар Динев – Преседател на Българо-Китайската Търговско-промишлена палата и представител на БТПП в Китай (част I)

 

9:00 – 9:30 ч. пленарен доклад

Г-н Лъчезар Динев – Председател на Българо-Китайската Търговско-промишлена палата и представител на БТПП в Китай

Представяне на България като стратегически портал към ЕС за китайските компании в контекста на търговската война Китай – САЩ (Нови възможности за българските фирми на китайския пазар)

 

9:30 – 9:45 ч.

Г-н Васил Гелев – Изпълнителен директор на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа

 

9:45 – 10:00

Адвокат Тодор Батков – Управител на Адвокатско дружесто БАТКОВ и СИЕ

Мониторинг на възможностите за китайски инвестиции в публичната инфраструктура на Р България“

 

10:00-10:15 ч.

Г-жа Екатерина Топтанова – Референт за Китай, дирекция „Външноикономическо сътрудничество“, Министерство на икономиката на Р България

 

 

10:15 – 10:30 ч.

Чл.-кор. проф. Александър Костов – Институт по балканистика с Център по тракология

Икономически отношения между НРБ и КНР (1949 – 1989 г.)“

 

10:30 – 10:45 ч.

Проф. д-р Таня Стефанова Делисивкова – Председател на Съюза на икономистите в България, Институт за икономически изследвания, БАН

Икономически отношения на Китай и България в контекста на бъдещето на европейската интеграция“

 

10:45 – 11:00 ч.

Проф. д.ик.н. Георги Чобанов – Директор на Центъра за икономика и политика на Китай, Стопански факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“,

 

11:00 – 11:20 Кафе-пауза

 

11:20 –13:00 ч.

Трети панел: Търговско-икономически отношения между България и Китай

Модератор: Г-н Лъчезар Динев – Председател на Българо-Китайската Търговско-промишлена палата и представител на БТПП в Китай (част II)

 

11:20 – 11:35 ч.

Проф. д-р Поля ГолеваИнститут за държавата и правото, БАН

Взаимодействието между съдебната практика и законодателството в областта на икономиката – стимул за развитието на държавата“

 

11:35 – 11:50 ч.

Проф. д-р Ганета Минкова – Институт за държавата и правото, БАН и д-р Борислав Будинов

Международните договори и световните тенденции“

 

11:50 – 12:05 ч.

Проф. д.ф.н; д-р по история Нако Стефанов – ЦИЕК, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“

Един пояс, един път“ – най-големият геостратегически проект на съвременността“

 

12:05 – 12:20 ч.

Доц. д-р Георги Чанков – УНСС, катедра МИО

Възможности за включване на България в „Един пояс, един път“

 

12:20 – 12:35 ч.

Доц. д-р Петър Бончовски – Научен секретар на Института за държавата и правото, БАН

Оптимизация на отношенията между България и Китай в контекста на Хагската конвенция (02.07.2019) за признаване и допускане изпълнение на чуждестранни решения по граждански или търговски дела.“

12:35 – 12:50 ч.

Д-р Васил Тодоров – Институт за държавата и правото, БАН, член на БТПП

 

Докторант Светла Качарова – Институт за държавата и правото, БАН

Механизмите за насърчаване на инвестициите и възможностите за преструктуриране и стабилизиране на бизнеса – перспективите на Директива (ЕС) 2019/1023“

 

12:50 – 13:30 ч.

Дискусия:

 

13:30 – 14:30 ч. Кафе пауза

 

14:30 – 16:30 ч.

Четвърти панел: Духовната сфера (Културни отношения, образователен обмен, спорт, туризъм) между България и Китай

Модератор: доц. д-р Мариана Тиен – Главен секретар на Глобалния център за партньорство „Китай-ЦИЕ“ / Център за съвременни китайски изследвания, Институт за държавата и правото, БАН

 

13:30 – 13: 45 ч.

Г-н Ту Сюесун – Директор на Китайския културен център в София (Ю Лу – оперативен директор на Китайския културен център в София);

 

13:45 – 14:00 ч.

Проф. д-р Лилия Илиева – Югозападен университет „Неофит Рилски“ / лектор в Пекинския университет за чужди езици (1994-1998 г.).

Китайската литература и философия в България от XIX и първата половина на XX век“

 

14:00 – 14:15 ч.

Проф. д-р Светлана Стойчева – НАТФИЗ /лектор в Пекинския университет за чужди езици (2000 – 2004; 2010 – 2011 г.).

Концептът за невероятното и магическото през призмата на китайската новела“

 

14:15 – 14:30 ч.

Д-р Момчил Станишев – Главен експерт в Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове в Народното събрание на Р България

Особености на лидерските стилове на управление в Европа и Китай“

 

14:30 – 14:45 ч.

Гл. ас. д-р Веселин Карастойчев – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Център за източни езици и култури, специалност „Китаистика“

 

14:45 – 15:30 ч.

Дискусия

23 ноември 2019 г. (събота)

10:00 – 12:30 ч.

Кръгла маса на докторанти и млади учени

 

 

Д-р Деян Димитров – Китаист, експерт по международно морско право

Асистент Петър Топуров – докторант, Институт за държавата и правото, БАН

Докторант Цветелина Мелева – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Адвокат Цветина Ралчева – Адвокатско дружество „Върбанов и Ралчева“

Меката сила във външната политика на Китай“

 

Докторант Ваня Илиева – Институт за държавата и правото, БАН

Международноправно сътрудничество при финансови разследвания“

 

Адвокат Върбан Върбанов – Адвокатско дружество „Върбанов и Ралчева“

 

Г-н Илиян Иванов

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax