Bulgarian English
Ти си тук Начало » За нас » Секции

Секции

Институтът е структуриран в четири секции.

Секцията по публичноправни науки разработва теоретични и методологически въпроси на теорията и историята на правото, на българската държава и право, на конституционното, административното и финансово право, както и на правната социология.

Секцията по гражданскоправни науки изследва въпросите на гражданското право - обща част, договорните отношения, правото на собственост и другите вещни права, интелектуалната собственост, търговските дружества и търговските сделки, семейното и наследствено право, правната закрила на потребителите и др.

Основната проблематика на Секция по международноправни науки е в областта на международното публично и частно право, правовата държава и правата на човека в международното право, борбата с тероризма, хармонизирането на българското право с правото на Европейския съюз.

Секцията по наказателноправни науки обединява млад и сплотен екип от изследователи в областта на наказателното право и наказателния процес. Учените работят по актуални и фундаментални въпроси, свързани с наказателната политика на Р. България, усъвършенстването на НК и НПК, прилагането на наказателното законодателство на ЕС. Секцията или отделни нейни членове изготвят експертни становища за различни държавни органи, участват в работни групи за обсъждане на законопроекти. Хабилитираните учени са научни ръководители на докторанти по наказателен процес. Преподавателският и научноизследователският им опит, както и добронамерената и колегиална атмосфера в секцията са отлични предпоставки за разгръщане на пълния потенциал на докторантите и за създаването и защитата на сериозни дисертационни трудове.

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax