Bulgarian English
Ти си тук Начало » За нас

За нас

 

Институтът за държавата и правото (ИДП) е създаден през 1947 г. и е единственото научно звено в системата на БАН, което извършва фундаментални и приложни изследвания в областта на правото. Наред с това Институтът осъществява активна научно-експертна и консултативна дейност в помощ на органите от законодателната, изпълнителната и съдебната власт. ИДП работи активно за подготовка на висококвалифицирани научни кадри и докторанти в областта на правната наука и за обучението на студенти по право в различни висши училища.
 
Институтът има дългогодишна традиция в научните изследвания на действащото законодателство, на правоприлагането и на проблемите, свързани с хармонизирането на българското законодателство с правото на Европейския съюз. За целта в ИДП ежегодно се разработват около 10 колективни научни проекти с бюджетно финансиране.
 
Важен аспект от дейността на Института е подготовката на докторанти. В ИДП се обучават между 20 и 30 докторанти във всички форми на докторантурата – редовна, задочна и на самостоятелна подготовка. Наред с това учените от Института преподават по над 35 учебни дисциплини в почти всички Юридически факултети в страната.
 
Институтът не само извършва експертна и консултативна дейност за различни държавни органи, но и генерира висококвалифицирани кадри, които заемат важни държавни постове. ИДП излъчи няколко народни представители, един зам.-министър председател, петима министри (трима на правосъдието, един на външните работи и един на отбраната), четирима зам.-министри в различни правителства, трима главни прокурори, четирима посланици, един съдия в Международния съд по морско право, един съдия в Международния наказателен съд за бивша Югославия, един съдия в Съда на Европейските общности в Люксембург, представители на Република България в международни организации като Европейската комисия за правата на човека, Управителния съвет на Европейската агенция за основните права, Световната търговска организация, един председател на Висшия арбитражен съд и др.
 
Институтът е структуриран в четири секции.
 
Секцията по публичноправни науки разработва теоретични и методологически въпроси на теорията и историята на правото, на българската държава и право, на конституционното, административното и финансово право, както и на правната социология.
 
Секцията по гражданскоправни науки изследва въпросите на гражданското право - обща част, договорните отношения, правото на собственост и другите вещни права, интелектуалната собственост, търговските дружества и търговските сделки, семейното и наследствено право, правната закрила на потребителите и др.
 
Основната проблематика на Секция по международноправни науки е в областта на международното публично и частно право, правовата държава и правата на човека в международното право, борбата с тероризма, хармонизирането на българското право с правото на Европейския съюз.
 
Секция по наказателноправни науки провежда изследвания по проблемите на наказателната политика, на реформата на наказателното, наказателнопроцесуалното и наказателноизпълнителното право, както и по основни въпроси на превенцията и контрола върху престъпността, и на криминологичната политика.
 
Институтът издава списание „Правна мисъл“ и поредица сборници „Научни трудове на Института за правни науки“.

Подкатегории

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax