Bulgarian English
Ти си тук Начало » Новини » Институтът за държавата и правото при БАН обявява конкурс за асистент по Наказателно право

Институтът за държавата и правото при БАН обявява конкурс за асистент по Наказателно право

Институтът за държавата и правото при БАН обявява конкурс за асистент по Наказателно право

професионално направление ш.3.6. Право, област на висше образование ш.3. Социални, стопански и правни науки за нуждите на секция Наказателноправни науки

Институтът за държавата и правото при БАН обявява конкурс за асистент по Наказателно право от професионално направление ш.3.6. Право, област на висше образование ш.3. Социални, стопански и правни науки за нуждите на секция Наказателноправни науки – един, със срок за подаване на документите 2 месеца от публикуването на обявата във в. „Сега“ от 01.11.2019 г. и на интернет-страницата на ИДП: http://ipn-bg.org/

Необходими документи:

1. Заявление до директора за допускане до участие в конкурса;

2. Автобиография по европейски образец;

3. Нотариално заверено копие на диплома за завършено висше образование – магистърска степен, специалност „право“, с приложението към него (минимален успех – мн. добър 4.50);

4. Удостоверение по чл. 14 от Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, за призната магистърска степен, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше учебно заведение;

5. Копия от други документи, удостоверяващи интересите на кандидатите и постиженията им в съответната научна област – списък на публикации, сертификати и др. (ако има такива);

6. Медицинско свидетелство;

7. Свидетелство за съдимост;

8. Документ за платена такса за участие в конкурса в размер на 30.00 лв. по сметката на ИДП:

Институт за държавата и правото при БАН
УниКредит Булбанк
клон Батенберг – София
IBAN: BG46 UNCR 9660 3119 9026 14
BIC: UNCRBGSF

Срок за подаване на документите – 2 месеца от датата на публикуване във в. „Сега“.

Документи се приемат в канцеларията на ИДП при БАН на ул. „Сердика“ 4, ет.3, тел. 02/987 4902.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax