Bulgarian English
Ти си тук Начало » Докторантури » Защитили докторанти » Виктор Симеонов Симеонов

Виктор Симеонов Симеонов

тема „Правомощието на Конституционния съд за даване задължителни тълкувания на конституцията – специфики, прилагане”

Институтът за държавата и правото при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 17 март 2016 г. (четвъртък) от 11.00 часа в Голямата заседателна зала на ИДП – БАН, ул. „Сердика“ 4, партер, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:


„Правомощието на Конституционния съд за даване задължителни тълкувания на конституцията – специфики, прилагане” на Виктор Симеонов Симеонов, редовен докторант в ИДП при БАН по докторска програма Конституционно право на Република България, професионално направление ш.3.6. Право, област на висше образование ш.3. Социални, стопански и правни науки 


Научно жури: 
Председател на журито

проф. д-р Стефка Стефанова Наумова, ИДП при БАН (рецензент)


Членове на журито
проф. д-р Мариана Тодорова Карагьозова-Финкова, СУ „Св. Кл. Охридски“ (рецензент)

проф. д-р Емилия Александрова Друмева, ИДП при БАН

проф. д-р Снежана Арсова Начева, СУ „Св. Кл. Охридски“

проф. д-р Пламен Веселинов Киров, СУ „Св. Кл. Охридски“

Автореферат на Виктор Симеонов Симеонов


Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИДП при БАН – София, ул. „Сердика“ 4, ет. 3.

Предишна статия
Четин Хюсеин Казак
Следваща статия
Тодор Димитров Дочев

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax