Bulgarian English
Ти си тук Начало » Докторантури » Защитили докторанти » Четин Хюсеин Казак

Четин Хюсеин Казак

тема “Развитие на правната уредба на защитата на правата на човека в Европейския съюз”

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 18 март 2016 г. (петък) от 11.00 часа в Голямата заседателна зала на ИДП – БАН, ул. „Сердика“ 4, партер, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:
“Развитие на правната уредба на защитата на правата на човека в Европейския съюз” на Четин Хюсеин Казак, задочен докторант в ИДП при БАН по Международно правои международни отношения, професионално направление ш.3.6. Право, област на висше образование ш.3. Социални, стопански и правни науки 


Научно жури: 
Председател на журито
проф. д.ю.н. Цветана Николаева Каменова от ИДП при БАН


Членове на журито
проф. д-р Емилия Александрова Друмева от ИДП (рецензент)

проф. д-р Благой Никитов Видин от Нов български университет (рецензент)

проф. д-р Габриела Белова Белова-Ганева от ЮЗУ „Неофит Рилски“ 

проф. д-р Надя Георгиева Бояджиева от ПУ „Паисий Хилендарски“

Автореферат на Четин Казак

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИДП при БАН – София, ул. „Сердика“ 4, ет.3.

Предишна статия
Елена Иванова Стоянова

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax