Bulgarian English
Ти си тук Начало » Докторантури » Защитили докторанти » Тодор Димитров Дочев

Тодор Димитров Дочев

тема “Международна администрация на територии: Правомощия на Съвета за сигурност по глава VII от Устава на ООН за поддържане и възстановяване на международния мир и сигурност”

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 25 февруари 2016 г. (четвъртък) от 11.00 часа в Голямата заседателна зала на ИДП – БАН, ул. „Сердика“ 4, партер, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:
“Международна администрация на територии: Правомощия на Съвета за сигурност по глава VII от Устава на ООН за поддържане и възстановяване на международния мир и сигурност” на Тодор Димитров Дочев, задочен докторант в ИДП при БАН по Международно право и международни отношения, професионално направление ш.3.6. Право, област на висше образование ш.3. Социални, стопански и правни науки 


Научно жури: 
Председател на журито

проф. д-р Ирена Цонева Илиева от ИДП при БАН (рецензент)

Членове на журито
проф. д-р Милан Лефтеров Миланов от ЮЗУ „Н. Рилски“ (рецензент)

проф. д-р Емил Георгиев Константинов от ИДП при БАН 

проф. д-р Пламен Иларионов Пантев от СУ „Св. Кл. Охридски“ 

проф. д-р Габриела Белова Белова-Ганева от ЮЗУ „Н. Рилски“

Автореферат на Тодор Дочев


Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИДП при БАН – София, ул. „Сердика“ 4, ет. 3.

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax