Bulgarian English
Ти си тук Начало » Докторантури » Защитили докторанти » Юлиан Борисов Комсалов

Юлиан Борисов Комсалов

тема “Международноправни аспекти на суверенитета в рамките на правомощията на институциите на Европейския съюз”

Научно жури за присъждане на ОНС “доктор по право” съобщава, че
 
открито  заседание
 
за защита на дисертационен труд на тема
 
“Международноправни аспекти на суверенитета в рамките на правомощията на институциите на Европейския съюз”
 
на Юлиан Борисов Комсалов,
 
задочен докторант в ИДП при БАН по Международно право и международни отношения от професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки за придобиване на образователната и научна степен “доктор”
 
ще се проведе на 19 септември 2014 г. (петък) от 15.00 ч. в голямата заседателна зала на Института за държавата и правото при БАН.
 
Научен ръководител: проф. д-р Ирена Илиева
 
Научно жури: 
 
 
Материалите по защитата са публикувани на интернет страницата на ИДП http://ipn-bg.org/ и са на разположение в канцеларията на Института за държавата и правото при БАН.

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax