Bulgarian English
Ти си тук Начало » Докторантури » Защитили докторанти » Александър Атанасов Александров

Александър Атанасов Александров

тема “Придобиване на собствени акции от акционерно дружество”

Научно жури за присъждане на ОНС “доктор по право” съобщава, че

открито заседание

за защита на дисертационен труд на тема

Придобиване на собствени акции от акционерно дружество

на Александър Атанасов Александров,

задочен докторант в ИДП при БАН по Гражданско и семейно право от професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки за придобиване на образователната и научна степен “доктор

ще се проведе на 26 юни 2014 г. (четвъртък) от 11.00 ч. в голямата заседателна зала на Института за държавата и правото при БАН.

Научен ръководител: доц. д-р Григор Григоров

Научно жури:

доц. д-р Вълчин Даскалов – рецензент

доц. д-р Григор Григоров – рецензент

проф. д-р Иван Владимиров

проф. д-р Венцислав Стоянов (на мястото на доц. д-р Борис Ланджев)

доц. д-р Мирослав Димитров

Материалите по защитата са публикувани на интернет страницата на института http://ipn-bg.org/ и са на разположение в канцеларията на Института за държавата и правото при БАН.

 

 
 
 
 
 
 

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax