Bulgarian English
Ти си тук Начало » Докторантури » Защитили докторанти » Калоян Руменов Монев

Калоян Руменов Монев

тема “Отговорност за вреди, причинени чрез използване на компютърни системи и интернет”

Научно жури за присъждане на ОНС “доктор по право” съобщава, че

открито заседание

за защита на дисертационен труд на тема

Отговорност за вреди, причинени чрез използване на компютърни системи и интернет”

на Калоян Руменов Монев,

редовен докторант в ИДП при БАН по Гражданско и семейно право от професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки за придобиване на образователната и научна степен “доктор

ще се проведе на 24 септември 2014 г. (сряда) от 15.00 ч. в голямата заседателна зала на Института за държавата и правото при БАН.

Научен ръководител: доц. д-р Вълчин Даскалов

Научно жури:

проф. д-р Поля Голева – рецензент

доц. д-р Вълчин Даскалов – рецензент

проф. д.ю.н. Методи Марков

проф. д-р Венцислав Стоянов

доц. д-р Иван Иванов

 

Автореферат на Калоян Монев

Материалите по защитата са публикувани на интернет страницата на ИДП http://ipn-bg.org/ и са на разположение в канцеларията на Института за държавата и правото при БАН.

Следваща статия
Юлиан Борисов Комсалов

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax