Bulgarian English
Ти си тук Начало » Докторантури » Защитили докторанти » Мадлен Раденкова Кавръкова

Мадлен Раденкова Кавръкова

тема "Проблеми на международното частно право в областта на международния автомобилен превоз на товари”

Научно жури за присъждане на ОНС “доктор по право” съобщава, че

открито заседание

за защита на дисертационен труд на тема

"Проблеми на международното частно право в областта на международния автомобилен превоз на товари

на Мадлен Раденкова Кавръкова,

задочен докторант в ИДП при БАН по Международно частно право, професионално направление ш.3.6. Право, област на висше образование ш.3. Социални, стопански и правни науки

за получаване на образователната и научна степен “доктор

ще се проведе на 24 юни 2015 г. (сряда) от 11.00 ч. в голямата заседателна зала на Института за държавата и правото при БАН.

Научен ръководител: проф. дюн Цветана Каменова

Научно жури:

проф. д-р Иван Владимиров – рецензент

доц. д-р Пламенка Маркова – рецензент

проф. дюн Цветана Каменова – докладчик

проф. д-р Божанка Неделчева – докладчик

проф. д-р Николай Натов – докладчик

Автореферат на Мадлен Кавръкова

Материалите по защитата са публикувани на интернет страницата на института www.ipn-bg.org и са на разположение в канцеларията на Института за държавата и правото при БАН.

Материалите са публикувани на сайта на ИДП на 23 май 2015 г.

Предишна статия
Матей Тодоров Марев
Следваща статия
Калоян Руменов Монев

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax