Bulgarian English
Ти си тук Начало » Новини » Публична защита на дисертационен труд на ас. Цветан Димитров Крумов

Публична защита на дисертационен труд на ас. Цветан Димитров Крумов

Публична защита на дисертационен труд на ас. Цветан Димитров Крумов

Обявата е публикувана на 02.06.2018 г.

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 03 юли 2018 г. (вторник) от 13.00 часа в заседателната зала на ИДП – БАН, ул. „Сердика“ 4, партер, София, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема:

„Приложимо право към менителница, запис на заповед и чек по българското международно частно право“

ас. Цветан Димитров Крумов – докторант в самостоятелна форма на обучение в ИДП

докторска програма Международно частно право, професионално направление ш.3.6. Право, област на висше образование ш.3. Социални, стопански и правни науки

Научен консултант: доц. д-р Пламенка Нанчева Маркова
Председател на научното жури: проф. д-р Жасмин Николова Попова  

Материали по защитата:

Автореферат

Резюме на английски език

Рецензия на проф. д-р Николай Симеонов Натов
Рецензия на доц. д-р Пламенка Нанчева Маркова
Становище на проф. д-р Жасмин Николова Попова
Становище на доц. д-р Венцислава Желязкова Григорова
Становище на доц. д-р Боряна Богданова Мусева

Дисертацията и останалите материали по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИДП при БАН – София, ул. „Сердика“ 4, ет.3.
Обявата е публикувана на 02.06.2018 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax