Bulgarian English
Ти си тук Начало » Новини » Публична защита на дисертационен труд на Живка Стефанова Стоилова-Николова

Публична защита на дисертационен труд на Живка Стефанова Стоилова-Николова

Публична защита на дисертационен труд на Живка Стефанова Стоилова-Николова

Обявата е публикувана на 12.01.2018 г., промяната на председателя на научното жури е отразена на 04.06.2018 г.

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 04 юли 2018 г. (сряда) от 15.00 часа в заседателната зала на ИДП – БАН, ул. „Сердика“ 4, партер, София, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема:

„Договор за застраховка „Живот”, свързана с инвестиционни фондове“

Живка Стефанова Стоилова-Николова – докторант в самостоятелна форма на обучение в ИДП

докторска програма Стопанско/търговско право, професионално направление ш.3.6. Право, област на висше образование ш.3. Социални, стопански и правни науки

Научен консултант: проф. д-р Поля Неделчева Голева
Председател на научното жури: проф. д-р Поля Неделчева Голева  

Материали по защитата:

Автореферат
Резюме на английски език

Рецензия на проф. д-р Поля Неделчева Голева
Рецензия на доц. д-р Красимир Николов Митев
Становище на проф. д-р Огнян Стефанов Герджиков
Становище на проф. д-р Венцислав Петров Стоянов
Становище на доц. д-р Мирослав Митьов Димитров

Дисертацията и останалите материали по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИДП при БАН – София, ул. „Сердика“ 4, ет.3.
Обявата е публикувана на 12.01.2018 г., промяната на председателя на научното жури е отразена на 04.06.2018 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax