Bulgarian English
Ти си тук Начало » Докторантури » Защитили докторанти » Борислав Бориславов Цеков

Борислав Бориславов Цеков

Тема „Антиеврейските ограничения от Античността до 20-ти век: конституционноправни и правно-исторически аспекти“

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 05 юли 2016 г. (вторник) от 12.00 часа в Голямата заседателна зала на ИДП – БАН, ул. „Сердика“ 4, партер, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:
„Антиеврейските ограничения от Античността до 20-ти век: конституционноправни и правно-исторически аспекти“ на Борислав Бориславов Цеков, докторант в самостоятелна форма на обучение в ИДП при БАН по Конституционно право на Република България, професионално направление ш.3.6. Право, област на висше образование ш.3. Социални, стопански и правни науки.
Научен консултант: проф. д-р Емилия Друмева 


Научно жури: 
Председател на журито
проф. д-р Ганета Минкова Минкова от ИДП при БАН


Членове на журито
проф. д-р Емилия Александрова Друмева от ИДП при БАН (рецензент)
проф. д-р Пламен Веселинов Киров от СУ „Св. Кл. Охридски“ (рецензент)
проф. д-р Александър Асенов Воденичаров от Академия на МВР
проф. д-р Димитър Великов Токушев от СУ „Св. Кл. Охридски“

Автореферат на Б. Цеков


Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИДП при БАН – София, ул. „Сердика“ 4, ет.3.
Обявата е публикувана на 03.06.2016 г.

Предишна статия
Благой Тодоров Делиев

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax