Bulgarian English
Ти си тук Начало » Докторантури » Защитили докторанти » Благой Тодоров Делиев

Благой Тодоров Делиев

Тема „Конституционни аспекти на правото на недискриминация. Механизми на закрила”

Институтът за държавата и правото при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 15 ноември 2016 г. (вторник) от 13.00 часа в Голямата заседателна зала на ИДП – БАН, ул. „Сердика“ 4, партер, София, ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Конституционни аспекти на правото на недискриминация. Механизми на закрила на Благой Тодоров Делиев, задочен докторант в ИДП при БАН по докторска програма Конституционно право на Република България, професионално направление ш.3.6. Право, област на висше образование ш.3. Социални, стопански и правни науки за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в Института за държавата и правото при БАН.

Научен ръководител: проф. д-р Емилия Друмева

Научно жури:

Председател на журито

проф. д-р Стефка Стефанова Наумова, ИДП при БАН (рецензент)

Членове на журито

проф. д-р Пенчо Стоянов Пенев, РУ „Ангел Кънчев“ (рецензент)

проф. д-р Емилия Александрова Друмева, ИДП при БАН

проф. д-р Пламен Веселинов Киров, СУ „Св. Кл. Охридски“

доц. д-р Ирина Николова Мулешкова, УНСС

Автореферат на Б. Делиев

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИДП при БАН – София, ул. „Сердика“ 4, ет.3.

Обявата е публикувана на 15.10.2016 г.

Предишна статия
Росен Петков Балтов

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax