Bulgarian English
Ти си тук Начало » Новини » Конкурси за заемане на академичнa длъжност „главен асистент“ по професионално направление 3.6. Право

Конкурси за заемане на академичнa длъжност „главен асистент“ по професионално направление 3.6. Право

Конкурси за заемане на академичнa длъжност „главен асистент“ по професионално направление 3.6. Право

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 3 от 08.01.2019 г.

Институтът за държавата и правото при БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност от област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право за главен асистент:

  • един, по Международно частно право за нуждите на секция „Международноправни науки“;
  • един, по Наказателен процес за нуждите на секция „Наказателноправни науки“.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр. 3 от 08.01.2019 г.

 

Кандидатът за „главен асистент“ трябва да отговаря на следните изисквания (чл.69, ал.3 от Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИДП при БАН):

            да притежава образователната и научна степен „доктор по право“, да има поне три години стаж по специалността и поне пет публикации в специализирани научни издания.

 

Кандидатите за участие в конкурса подават заявление за допускане, придружено от следните документи (чл.69, ал.6):

  • 1. автобиография по европейски образец;
  • 2. диплом за образователната и научна степен „доктор по право“;
  • 3. медицинско свидетелство;
  • 4. свидетелство за съдимост;
  • 5. удостоверение за минимум тригодишен стаж по специалността;
  • 6. списък на публикации и научно-приложни разработки и списък на цитиранията;
  • 7. справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ, съответно на изискванията на ИДП, към която се прилагат съответните доказателства .

 

Срок за подаване на документите – два месеца от датата на публикуване в „Държавен вестник“. Документи се приемат в канцеларията на ИДП – БАН, гр. София, ул. „Сердика“ 4, ет.3, тел. 02/987 4902.

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax