Bulgarian English
Ти си тук Начало » Новини » Публична защита на дисертационен труд на Александрина Пламенова Дончева

Публична защита на дисертационен труд на Александрина Пламенова Дончева

Публична защита на дисертационен труд на Александрина Пламенова Дончева

Обявата е публикувана на 04.11.2019 г.

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 03 декември 2019 г. (вторник) от 15.30 часа в заседателната зала на ИДП – БАН, ул. „Сердика“ 4, партер, София, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема:

Официалното начало в наказателния процес

 

Александрина Пламенова Дончева – задочен докторант в ИДП

 

докторска програма Наказателен процес, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

 

Научен ръководител: доц. д-р Екатерина Салкова Гетова

Председател на научното жури: доц. д-р Екатерина Салкова Гетова

 

Материали по защитата:

 

Автореферат

Резюме на английски език

 

Рецензия на проф. д-р Георги Иванов Митов, д.ю.н.

Рецензия на проф. д-р Гергана Маринова Маринова

Становище на проф. д-р Веселин Бориславов Вучков

Становище на доц. д-р Иван Петров Видолов

Становище на доц. д-р Екатерина Салкова Гетова

 

Дисертацията и останалите материали по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИДП при БАН – София, ул. „Сердика“ 4, ет.3.

Обявата е публикувана на 04.11.2019 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax