Bulgarian English
Ти си тук Начало » Новини » Публична защита на дисертационен труд на Богдан Русев Русев

Публична защита на дисертационен труд на Богдан Русев Русев

Публична защита на дисертационен труд на Богдан Русев Русев

Обявата е публикувана на 28.02.2019 г.

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 27 март 2019 г. (сряда) от 12.30 часа в заседателната зала на ИДП – БАН, ул. „Сердика“ 4, партер, София, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема:

Домашното насилие – понятие и семейно-правни аспекти

 

Богдан Русев Русев – задочен докторант в ИДП

 

докторска програма Гражданско и семейно право, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

 

Научен ръководител: доц. д-р Велина Станчева Тодорова

Председател на научното жури: проф. д-р Ирена Цонева Илиева

 

Материали по защитата:

 

Автореферат

Резюме на английски език

 

Рецензия на проф. д-р Ирена Цонева Илиева

Рецензия на доц. д-р Люба Георгиева Панайотова-Чалъкова

Становище на доц. д-р Иван Цветанов Иванов

Становище на доц. д-р Велина Станчева Тодорова

Становище на доц. д-р Цветалина Аврамова Петкова

 

Дисертацията и останалите материали по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИДП при БАН – София, ул. „Сердика“ 4, ет.3.

Обявата е публикувана на 28.02.2019 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax