Bulgarian English
Ти си тук Начало » Новини » Публична защита на дисертационен труд на Надежда Петрова Славчева

Публична защита на дисертационен труд на Надежда Петрова Славчева

Публична защита на дисертационен труд на Надежда Петрова Славчева

Обявата е публикувана на 12.03.2020 г.

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 08 април 2020 г. (сряда) от 13.00 часа в заседателната зала на ИДП – БАН, ул. „Сердика“ 4, партер, София, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема:
„Административноправен режим на трансграничната здравна помощ“

Надежда Петрова Славчева – докторант в самостоятелна форма на обучение в ИДП

докторска програма Административно право и административен процес, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

Научен консултант: проф. д-р Дарина Пеева Зиновиева
Председател на научното жури: проф. д-р Ирена Цонева Илиева  

Материали по защитата:

Автореферат 
Резюме на английски език

Рецензия на проф. д-р Мария Гавраилова Славова
Рецензия на проф. д-р Ирена Цонева Илиева
Становище на проф. д.н. Мария Нейкова Кънева
Становище на проф. д-р Иван Тодоров Тодоров
Становище на проф. д-р Дарина Пеева Зиновиева

Дисертацията и останалите материали по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИДП при БАН – София, ул. „Сердика“ 4, ет.3.
Обявата е публикувана на 12.03.2020 г.

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax