Bulgarian English
Ти си тук Начало » Новини » Конкурс

Конкурс

за асистент по Наказателно право

Институтът за държавата и правото при БАН обявява конкурс за асистент по Наказателно право в професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки – един, за нуждите на секция Наказателноправни науки, със срок 2 месеца от публикуването на обявата във в. „Новинар“ 15.03.2014 и на интернет-страницата на ИДП: www.ipn-bg.org. Справки и документи – в института, 1000 София, ул. “Сердика” 4, ет. 3, тел. 02/987 4902.


Условия и документи за кандидатстване за академичната длъжност „асистент“ в ИДП – БАН

  1. Условия
  2. Завършена образователна степен „магистър по право“ със среден успех не по-малко от мн. добър 4.50 от курса на обучение и държавните изпити;

  1. Документи

  1. Заявление (ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК)

  2. Автобиография – европейски формат;

  3. Нотариално заверено копие от дипломата за магистър и от приложението към нея или оригинал на уверение от съответното висше училище;

  4. Медицинско свидетелство за постъпване на работа;

  5. Свидетелство за съдимост;

  6. Документ за платена такса от 30.00 (тридесет) лв. по сметката на ИДП.

  1. Сметка на ИДП

УниКредит Булбанк, клон Батенберг – София

IBAN: BG46 UNCR 9660 3119 9026 14

Основание за плащане – участие в конкурс за асистент


След преглед на документите от комисия за проверка на редовността им, допуснатите до участие в конкурсния изпит кандидати се уведомяват за това на посочения в заявлението имейл. Като прикачен файл ще получат и конспекта за провеждане на изпита. Не допуснатите до изпит кандидати се уведомяват за причините за отказ.

Изпитът ще се проведе 1 месец след уведомяването на допуснатите до него кандидати. Изпитът е писмен (4 часа) и устен, провежда се в един ден. До устен изпит се допускат получилите оценка най-малко мн. добър 4.50 на писмения изпит. В класирането участват кандидатите, получили обща оценка от устния и писмения изпит не по-малко от мн. добър 5.00.

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax