Bulgarian English
Ти си тук Начало » Научни издания » Списание "Правна мисъл" » Съдържание 4/2010

Съдържание 4/2010

ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО
Даниел Вълчев

Държавата като самия правен ред / 3

КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО
Владимир Христов

Преглед на практиката на Консти-туционния съд относно споровете за законност на избора на народни представители / 20

ДАНЪЧНО ПРАВО
Ганета Минкова

Вещите в данъчното право / 31

МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО
Жасмин Попова

Санкции за неизпълнение на решение на Съда на EC, установяващо неизпълнение на задължения от дър-жава - членка. (Специалното съдеб-но изпълнително производство по чл. 260, §2 ДФЕС) / 42

МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО
Мадлен Кавръкова

Проблемът за скритото стълкнове-ние на норми на Регламент 44/2001 и Конвенцията за договора за меж-дународен автомобилен превоз на стоки (CMR) / 57

ПРАВА НА ЧОВЕКА
Паунита Петрова

Право на живот на лицата, лишени от свобода / 71

ДИСКУСИИ
Доклад за резултатите от националната кръгла маса „Ефективно взаимодействие на Прокуратурата с контролните органи за противодействие на закононарушенията и престъпленията в защита на обществения интерес и правата на гражданите" / 82 

Synopses / 98

Table of Contents / 101

Годишно съдържание на сп. „Правна мисъл" за 2010 г. / 103

Annual Contents "Pravna missal 2010 / 107

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax