Bulgarian English
Ти си тук Начало » Научни издания » Списание "Правна мисъл" » Съдържание 2/2010

Съдържание 2/2010

КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО
Стамен Стаменов Янев

Избори за членове на Европейския парламент от Република България / 3

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Николай Николов

Гражданската конфискация в зако-нодателствата на България, САЩ, Ирландия, Великобритания, Сърбия. Сравнителноправен анализ с дейст-ващата българска уредба / 20

ГРАЖДАНСКО ПРАВО
Поля Голева

По въпроса за отмяната на дарения между съпрузи при развод според новия Семеен кодекс / 47

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО
Димитър Генчев

Наказанието „поправителен труд без лишаване от свобода" и пробацион-ната мярка „поправителен труд" / 52

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС
Димитър Мирчев

За някои проблеми при запора на вземания по Гражданския процесуален кодекс / 62

МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО
Проф. д-р Емил Константинов

Отговорност за международно ттро-тивоправно деяние на държавата /72

НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ
Калоян Монев

Отговорност на Интернет достав-чиците за вреди причинени чрез предоставяните от тях услуги / 98

ГОДИШНИНИ
Юбилейна годишнина на акад. Чудомир Големинов / 113

Годишнина на професор Емилия Къндева / 114

Synopses / 116

Table of contents / 119

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax