Bulgarian English
Ти си тук Начало » Научни издания » Списание "Правна мисъл" » Съдържание 1/2011

Съдържание 1/2011

ГРАЖДАНСКО ПРАВО
Люба Панайотова - Чалъкова

За значението на намерението при придобивната давност / 3

Стоян Ставру
Предпоставки и правно действие на отменителният иск по чл. 37 от Закона за наследството / 15

ТЪРГОВСКО ПРАВО
Григор Н. Григоров

Свръхзадължеността като основа-ние за откриване на производство по несъстоятелност (чл. 742 от Търговския закон) / 32

АВТОРСКО ПРАВО
Бисер Янков

Излъчване чрез спътник и задълже-нията на авторите и носителите на сродни права / 48

НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО
Пламен Панайотов

Наказателноправната уредба на EC за противодействие на организира-ната престъпност / 56

СОЦИОЛОГИЯ НА ПРАВОТО
Стефка Наумова

Правно-социологически параметри и емпирични характеристики на антидискриминационното ттраво-съзнание / 71

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО
Ярослава Генова

Ново основание за уволнение на работещ пенсионер / 93

ДИСКУСИИ
Михайл Малчев

Въпроси на неспособността по смисъла на чл. 31 от Закона за задълженията и договорите като основание за унищожаемост / 104

РЕЦЕНЗИИ
Георги Пенчев

Полезна книга по европейско еко-логично право / 112

НАУЧЕН ЖИВОТ
Цветана Каменова

Научна конференция по проблеми-те на международното осиновяване / 118

Цветанка Лозанова
74-та конференция на Асоциацията по международно право / 119

Synopses / 124

Table of Contents / 128

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax