Bulgarian English
Ти си тук Начало » Научни издания » Научни трудове на ИДП » Съдържание том 8 (2013г.)

Съдържание том 8 (2013г.)

Цветана Каменова. Предговор / 7
 
Борислава Сиракова-Христова. Видове акредитация според българското законодателство / 9
 
Кристина Чутуркова. Теоретични и емпирични характеристики на правната социализация на подрастващите /15
 
Тони Димов. Оценка на въздействието на законодателството – актуални теории и практики  / 35
 
Радослава Янкулова. За някои закони като предмет на искане за абстрактен нормен контрол пред конституционния съд / 53
 
Димитрина Стефанова. Правни последици от публикация на заявките за патенти и марки / 68
 
Васил Петров. Актът за налагане на строителна забрана – правна същност и ред за защита / 86
 
Аделина Янкова. Механизми за защита на инвеститорите на капиталовия пазар / 96
 
Атанаска Челебийска. Печалбата на търговските дружества като обект на данъчно облагане / 113
 
Димитър Димов. Преобразуване на кооперации в търговски дружества чрез промяна на правната форма – възможности и перспективи / 136
 
Мария Лекова. Контрол върху концентрацията на стопанска дейност при сливане на предприятия / 159
 
Николет Стефанова. Ролята на арбитража при разрешаване на спорове между франчайзодател и франчайзополучател / 176
 
Димитрина Гогушева. Производство по издаване на лиценз на дружество със специална инвестиционна цел / 184
 
Жана Колева. Директно и индиректно представителство в спедиционното правоотношение / 198
 
Иван Георгиев. Отговорността на строителя за грешки в проекта на сградата / 218
 
Дилян Начев. За понятието злоупотреба с право / 230
 
Женя Стефанова. Правна характеристика на договора за излъчване на рекламни търговски съобщения / 244
 
Калоян Монев. Предизвикателства пред електронното управление в България / 268
 
Михаил Илиев. Историческо развитие на колективния трудов договор, колективното трудово договаряне и синдикалното движение в някои страни с развита пазарна икономика / 279
 
Мария Петрова. Кой е родителят? / 295
 
Миглена Балджиева. “Forum shopping” при уреждане положението на детето в производствата за развод по взаимно съгласие / 308
 
Богдан Русев. Отстраняването на извършителя на домашно насилие от съвместно обитаваното жилище и правото му на собственост върху същото / 321
 
Сузана Рангелова. Домашното насилие в международноправен аспект / 342
 
Станимир Трифонов. Изпълнението на съдебни решения по брачни дела и по дела, свързани в родителската отговорност и въздействието на тези процеси върху правната социализация на децата / 351
 
Ивелина Дечкова-Миланова. Универсална и регионална защита на репродуктивните права на жените  / 360
 
Благой Златанов. Конвенцията за международния финансов лизинг на юнидроа от 1988 г. (кратък обзор) / 377
 
Надя Недялкова. Източници на международноправната защита на правото на свободно придвижване / 396
 
Тодор Дочев. Правен източник и компетентност на съвета за сигурност на ООН за създаване на мисии за международно трансформативно управление на територии като мерки за поддържане и възстановяване на международния мир / 407
 
Евелина Овчарова. Стратегичиески цели и приоритети на енергийната политика на Европейския съюз / 419
 
Станислава Начева. Презумпцията за невиновност – приложение и ефективност / 437
 
Владимира Стоименова. Анализ на дискриминационните престъпления и насоки за промяна на наказателния закон / 451
 
Живко Велчев. Психически аномалии, неизключващи вменяемостта / 463

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax