Bulgarian English
Ти си тук Начало » Научни издания » Научни трудове на ИДП » Съдържание том 6 (2011г.)

Съдържание том 6 (2011г.)

Цветана Каменова. Предговор
 
Диана Ганчева. Актове на Европейския съюз за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари / 7
 
Александър Миланов. Проблеми на международноправната уредба за намаляване на космическите отпадъци. Предложение за създаване на орган на човечеството  / 15
 
Димитър Деков. Определяне на международната юрисдикция за искове от нарушаване на конкуренцията според общото правило actor sequitur forum rei / 31
 
Елена Стоянова. Анализ на Конвенцията на Съвета на Европа за престъпления в кибернетичното пространство / 43
 
Мадлен Кавръкова-Хазаросян. Действия на пророгационната клауза, включена в товарителницата при договори за международен автомобилен превоз на товари / 53
 
Мариела Янева-Деливерска. Принципът на недискриминация по признак човешки геном / 73
 
Надя Недялкова. За правото на свободно движение на хора в Европейския съюз / 91
 
Надежда Йонкова. Оценка и превенция на девиационния риск в държавната администрация / 103
 
Христо Паунов. Относно правомощията на Великото народно събрание по чл. 158 от Конституцията на Република България / 113
 
Диана Маринова.  Връзка между договора за продажба и договаряща държава по смисъла на Виенската конвенция от 1980 г. (сравнителноправен  анализ) / 131 
 
Мария Петрова. Развитие на уредбата на произхода по българското семейно право (от Освобождението до 1940 година) / 159
 
Мая Георгиева. Защитата на държавен или обществен интерес като основание за участие на прокурора в административно производство по АПК / 169 
 
Теодора Георгиева. История на административно – наказателното правосъдие от Освобождението до днес. Поява на понятието административно нарушение и наказание / 187
 
Аделина Янкова. Дейността на инвестиционния посредник според българското и европейското законодателство / 209
 
Златка Вангелова. Назначаване или освобождаване на ликвидатор от съда по чл. 266, ал. 4 ТЗ по искане на акционери / 225
 
Николай Колев. Въпроси на управлението и представителството на капиталовите търговски дружества (някои спорни моменти в съдебната практика) / 257
 
Миглена Балджиева. Родителството след раздяла или развод / 267
 
Калоян Монев. Някои хипотези на гражданска отговорност за вреди причинени чрез използване на компютърни системи и Интернет / 281
 
Ралица Костадинова. Особености на обекта на транспортните престъпления по българското наказателно право / 299
 
Ирина Атанасова.  Преглед на наказателната отговорност при нарушаване на авторското право и сродните му права по българското и чуждестранното законодателство / 317
 
Петя Велчева.  Искове, по които постановяване на неприсъствено решение е недопустимо / 335
 
Цветана Петрова. Престъпно бездействие / 343

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax