Bulgarian English
Ти си тук Начало » Процедури по ЗРАСРБ » Институтът за държавата и правото обявява рецензиите и становищата по конкурса за заемане на академична длъжност „доцент“

Институтът за държавата и правото обявява рецензиите и становищата по конкурса за заемане на академична длъжност „доцент“

22.02.2017 г.

Институтът за държавата и правото при БАН (ИДП при БАН) обявява рецензиите и становищата по конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ за нуждите на секция „Гражданскоправни науки“ по гражданско и семейно право, професионално направление 3.6. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.6. Право, обявен в ДВ бр. 84/25.10.2016 г., с единствен кандидат гл. ас. д-р Николай Тодоров Колев.

 

Резюмета на труда, с който се кандидатства и на четири статии на гл. ас. д-р Николай Тодоров Колев.

Научно жури, назначено със Заповед № РД-09-82 от 10.10.2016 г. в състав:

Рецензии:

Проф. д.ю.н. Георги Стефанов Иванов от ЮФ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Проф. д-р Поля Неделчева Голева от ИДП при БАН

Становища:

Проф. д.ю.н. Методи Марков Марков от Нов български университет

Проф. д-р Венцислав Петров Стоянов от ИДП при БАН

Доц. д-р Вълчин Здравков Даскалов от ИДП при БАН

Доц. д-р Григор Найденов Григоров от ИДП при БАН

Доц. д-р Ценимир Братоев Братоев от ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Първото заседание на Научното жури се проведе на 10.01.2017 г. от 16,30 часа в ИДП при БАН, гр. София, ул. „Сердика“ 4, ет. 4.

Председател: проф. д-р Поля Неделчева Голева

Срок за предаване на рецензии и становища: 21.02.2017 г.

Заключителното заседание на Научното жури ще се проведе на 22.03.2017 г. от 13,00 ч. в ИДП при БАН, гр. София, ул. „Сердика“ 4, заседателна зала – партер.

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax