Bulgarian English
You are here Home » Home » VII-ма национална конференция на докторантите в областта на правните науки

VII-ма национална конференция на докторантите в областта на правните науки

от 15 до 18 юни 2017 г. в Международен дом на учените „Фредерик Жолио-Кюри“, курорт „Св. св. Константин и Елена“ край Варна

Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките има удоволствието да покани докторантите по право в Института за държавата и правото при БАН и във висшите училища да вземат участие в VII-та национална конференция на докторантите в областта на правните науки. Тази година конференцията ще се проведе от 15 до 18 юни 2017 г. в Международен дом на учените „Фредерик Жолио Кюри“, курорт „Св. Константин и Елена“ край Варна. Предвижда се настаняването да стане на 15 юни 2017 г. (четвъртък) след обяд, а отпътуването – на 18 юни 2017 г. (неделя) преди обяд. Конференцията ще се проведе на 16 и 17 юни 2017 г. (петък и събота).

Моля, желаещите да участват, да изпратят попълнена заявка он-лайн (ТУК) до 16 май 2017 г. (вторник). Времето за представяне на докладите е 10 минути. Обемът на докладите е 8 страници. Предложените доклади ще бъдат издадени в сборник. Те няма да бъдат рецензирани от ИДП и отговорност за тяхното съдържание носят докторантите и научните им ръководители / консултанти.

Изискванията за оформянето на докладите можете видите тук.

Таксата е общо 1) 245.00 лв., при настаняване в двойна стая с друг човек, или 2) 290.00 при настаняване в самостоятелна стая, и включва: три нощувки в двойна / самостоятелна стая, три закуски, два обяда, три вечери, четири кафе паузи по време на заседанията, такса правоучастие, срещу която участниците получават по два броя от сборника.

Сумите могат да се внесат до 16 май 2017 г., както следва:

За такса правоучастие в размер на 70.00 лв.по сметката на ИДП:

Институт за държавата и правото при БАН

УниКредит Булбанк

клон Батенберг – София

IBAN: BG46 UNCR 9660 3119 9026 14

BIC: UNCRBGSF

Основание за плащане: участие в VII национална конференция на докторантите в областта на правните науки.

За останалите разходи – 175.00 или 220.00 лв., по сметка на „Наука инвест“ ЕООД:

Наука инвест“ ЕООД

Райфайзенбанк

клон Златни пясъци

IBAN: BG81 RZBB 9155 1064 0723 18

BIC: RZBBBGSF

Основание за плащане: участие в VII национална конференция на докторантите в областта на правните науки.

Моля, след основанието за плащане, в платежните документи да се запише на чие име да бъде издадена фактурата – на докторанта или на ВУЗ.

Лице за контакт от ИДП: Светлана Куцовска, тел. 02/987 4902, 0878 891135, ipn_ban@bas.bg

Лице за контакт от Международен дом на учените „Фредерик Жолио Кюри“: Дияна Димитрова, тел. 0885 988 208, hotel@ihsvarna.com, ihsvarna@mnet.bg

This website uses cookies to improve user experience.I agreeRead more
https://ipn-bg.org/inner.php/en/ajax