Bulgarian English
You are here Home » Home » ПРОФ. ИРЕНА ИЛИЕВА ВРЪЧИ ЕДНА ОТ НАГРАДИТЕ ЗА ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ В БЪЛГАРИЯ

ПРОФ. ИРЕНА ИЛИЕВА ВРЪЧИ ЕДНА ОТ НАГРАДИТЕ ЗА ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ В БЪЛГАРИЯ

ПРОФ. ИРЕНА ИЛИЕВА ВРЪЧИ ЕДНА ОТ НАГРАДИТЕ ЗА ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ В БЪЛГАРИЯ

16 декември 2019 г.

 

На 16 декември 2019 г. Асоциацията на юристи за развитие на правото в обществен интерес връчи Вторите годишни награди за принос в развитието на обществените консултации в България в рамките на заключителната проява по проект „Обществените консултации – печеливш избор за всички“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

Втора награда получи Институтът по публична администрация (ИПА). Наградата на г-н Павел Иванов - Изпълнителен директор на ИПА бе връчена от проф. Ирена Илиева – Директор на Института за държавата и правото при Българската академия на науките. В своето кратко слово тя подчерта важната роля на ИПА като мост между администрацията и гражданското общество, която е твърде сходна с функцията, която обществените консултации имат в националния нормотворчески процес.

This website uses cookies to improve user experience.I agreeRead more
https://ipn-bg.org/inner.php/en/ajax