Bulgarian English
You are here Home » Home » Проф. д-р Ирена Илиева - гост професор в Института за висши международни изследвания, Университет Париж 2 Пантеон Аса, Париж, Франция

Проф. д-р Ирена Илиева - гост професор в Института за висши международни изследвания, Университет Париж 2 Пантеон Аса, Париж, Франция

18.03.2017 г. до 28.03.2017 г.

     От 18.03.2017 г. до 28.03.2017 г. проф. д-р Ирена Илиева, и.д. директор на ИДП изнесе в Института за висши международни изследвания, Университет Париж 2 Пантеон Аса, лекционен курс на тема „Европейското измерение на защитата на правата на човека и борбата срещу тероризма“.

     Институтът за висши международни изследвания е основан през 1921 г. в рамките на Юридическия факултет на Университета Париж, понастоящем е част от Университет Пантеон Аса. Проф. д-р И. Илиева бе поканена лично през 2016 г. от проф. Карло Сантули, директор на Института и главен редактор на списание “Revue Générale de Droit international public”. Изнесеният курсът е в модула U.V.3, посветен на европейското право, задължителна част от обучението, което завършва с издаване на Сертификат за международни юридически знания (Certificat dEtudes Juridiques Internationales).

     Проф. И. Илииева е първият гост-професор от България в тази научна област.

This website uses cookies to improve user experience.I agreeRead more
https://ipn-bg.org/inner.php/en/ajax