Bulgarian English
You are here Home
  • Конкурс за заемане на академичнa длъжност „главен асистент“ по професионално направление ш.3.6. ПравоОбявата е публикувана в ДВ на 03.01.2019 г., бр. 1.
  • ПРОФ. ИРЕНА ИЛИЕВА ВРЪЧИ ЕДНА ОТ НАГРАДИТЕ ЗА ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ В БЪЛГАРИЯ16 декември 2019 г.
  • ГрафикЗа провеждане на изпити
  • МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „70 ГОДИНИ ОТ УСТАНОВЯВАНЕТО НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА“Отразяване на конференцията в медиите
  • МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „70 ГОДИНИ ОТ УСТАНОВЯВАНЕТО НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА“П Р О Г Р А М А
  • Публична защита на дисертационен труд на Ваня Илиева ИлиеваОбявата е публикувана на 18.11.2019 г.
Конкурс за заемане на академичнa длъжност „главен асистент“ по професионално направление ш.3.6. Право1 ПРОФ. ИРЕНА ИЛИЕВА ВРЪЧИ ЕДНА ОТ НАГРАДИТЕ ЗА ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ В БЪЛГАРИЯ2 График3 МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „70 ГОДИНИ ОТ УСТАНОВЯВАНЕТО НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА“4 МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „70 ГОДИНИ ОТ УСТАНОВЯВАНЕТО НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА“5 Публична защита на дисертационен труд на Ваня Илиева Илиева6

This website uses cookies to improve user experience.I agreeRead more
https://ipn-bg.org/inner.php/en/ajax