Bulgarian English
You are here Home
  • ГрафикЗа провеждане на изпити
  • МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „70 ГОДИНИ ОТ УСТАНОВЯВАНЕТО НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА“Отразяване на конференцията в медиите
  • МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „70 ГОДИНИ ОТ УСТАНОВЯВАНЕТО НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА“П Р О Г Р А М А
  • Публична защита на дисертационен труд на Ваня Илиева ИлиеваОбявата е публикувана на 18.11.2019 г.
  • Институтът за държавата и правото при БАН обявява конкурс за асистент по Наказателно правопрофесионално направление ш.3.6. Право, област на висше образование ш.3. Социални, стопански и правни науки за нуждите на секция Наказателноправни науки
  • Учен от Института за държавата и правото с награда "Иван Евстратиев Гешов" 01.11.2019 г.
График1 МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „70 ГОДИНИ ОТ УСТАНОВЯВАНЕТО НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА“2 МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „70 ГОДИНИ ОТ УСТАНОВЯВАНЕТО НА ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА“3 Публична защита на дисертационен труд на Ваня Илиева Илиева4 Институтът за държавата и правото при БАН обявява конкурс за асистент по Наказателно право5 Учен от Института за държавата и правото с награда "Иван Евстратиев Гешов" 6

This website uses cookies to improve user experience.I agreeRead more
https://ipn-bg.org/inner.php/en/ajax