Bulgarian English
Ти си тук Начало » Докторантури » Защитили докторанти » Живка Стоянова Матеева

Живка Стоянова Матеева

тема “Административноправна защита на личните данни”

Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 05 януари 2016 г. (вторник) от 11.00 часа в Голямата заседателна зала на ИДП – БАН, ул. „Сердика“ 4, партер, София ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

Административноправна защита на личните данни” на Живка Стоянова Матеева, докторант в самостоятелна форма на обучение в ИДП при БАН по Административно право и административен процес, професионално направление направление ш.3.6. Право, област на висше образование ш.3. Социални, стопански и правни науки

Автореферат на Живка Стоянова Матеева

Научно жури:

Председател на журито

Членове на журито

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИДП при БАН – София, ул. „Сердика“ 4, ет. 3.

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax