Bulgarian English
Ти си тук Начало » Докторантури » Защитили докторанти » Тони Атанасов Димов

Тони Атанасов Димов

тема “Оценка на въздействието на законодателството в Европейския съюз – същност, правна уредба и механизми”

Научно жури за присъждане на ОНС “доктор по право” съобщава, че

открито заседание

за защита на дисертационен труд на тема

Оценка на въздействието на законодателството в Европейския съюз – същност, правна уредба и механизми

на Тони Атанасов Димов,

докторант на самостоятелна подготовка в ИДП при БАН по Международно право и международни отношения от професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки за придобиване на образователната и научна степен “доктор

ще се проведе на 18 март 2014 г. (вторник) от 13.00 ч. в голямата заседателна зала на Института за държавата и правото при БАН.

Научен консултант: проф. д-р Ирена Илиева

Научно жури:

проф. д.ю.н. Орлин Борисов – рецензент

доц. д-р Маргарит Ганев – рецензент

проф. д-р Ирена Илиева

проф. д-р Жасмин Попова

проф. д-р Милан Миланов

Материалите по защитата са публикувани на интернет страницата на института www.ipn-bg.org и са на разположение в канцеларията на Института за държавата и правото при БАН.

>> Aвтореферат на Тони Димов

>> проф. д.ю.н. Орлин Борисов – рецензия

>> доц. д-р Маргарит Ганев – рецензия

>> проф. д-р Ирена Илиева - становище

>> проф. д-р Жасмин Попова - становище

>> проф. д-р Милан Миланов - становище

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax