Bulgarian English
Ти си тук Начало » Докторантури » Защитили докторанти » Матей Тодоров Марев

Матей Тодоров Марев

тема “Извънсъдебни способи за разрешаване на административни спорове”

Научно жури за присъждане на ОНС “доктор по право” съобщава, че

открито заседание

за защита на дисертационен труд на тема

Извънсъдебни способи за разрешаване на административни спорове

на Матей Тодоров Марев,

задочен докторант в ИДП при БАН по Административно право и административен процес, професионално направление ш.3.6. Право, област на висше образование ш.3. Социални, стопански и правни науки

за получаване на образователната и научна степен “доктор

ще се проведе на 24 юни 2015 г. (сряда) от 13.00 ч. в голямата заседателна зала на Института за държавата и правото при БАН.

Научен ръководител: проф. д-р Дарина Зиновиева

Научно жури:

проф. д-р Дарина Зиновиева – рецензент

проф. д-р Цветан Сивков – рецензент

проф. д-р Иван Тодоров – докладчик

проф. д-р Ганета Минкова – докладчик

доц. д-р Марчо Марков – докладчик

Автореферат на Матей Марев

Материалите по защитата са публикувани на интернет страницата на института www.ipn-bg.org и са на разположение в канцеларията на Института за държавата и правото при БАН.

Материалите са публикувани на сайта на ИДП на 23 май 2015 г.

Предишна статия
Живка Стоянова Матеева

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax