Bulgarian English
Ти си тук Начало » Биография » Вълчин Здравков Даскалов

Вълчин Здравков Даскалов

Вълчин Здравков Даскалов

Име, Фамилия Вълчин Здравков Даскалов
e-mail: wdaskalov@yahoo.de

Образование:
Висше юридическо образование, Юридически факултет,
СУ „Климент Охридски“,
Доктор по право;

Професионален опит:
Преподавател в ЮФ, УНСС от 1990г., доцент по гражданско и семейно право;
доцент по гражданско и семейно право в ИДП, БАН;
главен секретар на УНСС по правни въпроси;
адвокат, Софийска адвокатска колегия от 1995г.

Специализации/изследователска работа в чужбина:
Референт за България в Научноизследователски институт по средно и източноевропейско стопанско право, Икономически университет-Виена, Австрия,

Участие в европейски и международни научни проекти:
Представител на България в групата за изготвяне на общоевропейски типов дружествен закон (European Model Law Group)

Участие в академични мрежи и професионални научни организации:
Зам. председател на Институт на дипломираните финансови консултанти;
Зам. председател на Институт за стопанско правни анализи;

Чужди езици:
Немски – отлично писмено и говоримо;
Руски - – добре писмено и говоримо;
Английски – задоволително;
Испански  – задоволително.

Списък на публикациите:

1. Bausteine eines bulgarischen Konzerntrechtes (Изграждащи елементи на българско право на концерните), в сборна книга „Krakauer Forum 2011 – Aktuelle Probleme des Konzernrechtes in Europa“ (Краковски форум 2011 – Актуални проблеми на правото на концерните в Европа), издание на FOWI, Виена    студия, издателство Facultas/Nomos, Виена, 2012 г.
2. Относно някои проблеми в правния режим на изключването на акционери    сп. Търговско право, 4/2012
3.  Правна закрила на миноритарните съдружници и акционери в капиталови дружества, 431 стр.    монография, издателство АВАЛОН Пъблишинг, 2012 г.
4.  Lesitungsstörungs- und Gewährleistungsrecht aus bulgarischer Sicht (Права при неизпълнение и гаранционна отговорност от гледна точка на българското право), Доклад на международна научна конференция „Europäisches Kaufrecht“ (Общо право на продажбите в Европа)    19-20.10.2012 г., УНСС, София
5. Haftungsrisiken für Muttergesellschaften in Konzernstrukturen nach dem bulgarischen Recht (Рискове за отговорност за дружества-майки в концернови структури според българското право) в сборна книга „Haftungsrisiken für Muttergesellschaften in Konzernstrukturen Mittel- und Osteuroipas“ (Рискове за отговорност за (чуждестранни) дружества-майки в концернови структури в средна и източна Европа), 61-126    студия, издателство Facultas/Nomos, Виена, 2013 г.
6.  Haftung des Holdings nach dem bulgarischen Recht (Отговорност на холдинга според българското право), доклад на международна научна конференция    19-20.06.2013 г., FOWI, Виена
7.  Академичната етика и образованието по право, в Научни трудове на УНСС, том. 2/2013, стр. 7-45    студия, Издателски комплекс-УНСС, 2013 г.
9. Доброто корпоративно управление като предмет на правно регулиране, доклад на научна конференция „Усъвършенстване на стандартите за добро корпоративно управление“    14.03.2014, Институт за икономически изследвания при БАН
10. Особености на правната рамка на доброто корпоративно управление в България, в „Корпоративното управление за ХХI век. Утвърждаване на стандарти за добро корпоративно управление в България“, стр. 231-368    Монография в сборен том, изд. Горекс Прес, София, 2014г. 
11.  Rechtliche Organisation grenzüberschreitender Unternehmensgruppen Bulgarien (Правна организация на трансгранични икономически групировки в България), 17 стр. доклад на международна научна конференция,    12-13.06.2015, Андраши университет, Будапеща
12. Pfand ohne Übergabe des Pfandgutes - das Sonderpfand nach dem bulgarischen Recht (Залог без предаване на заложената вещ – особеният залог по българското право), 30 стр.,  в сборна книга „Krakauer Forum 2015 – Aktuelle Probleme der Kreditsicherungen in Europa“ (Краковски форум 2015 – Актуални проблеми на кредитните обезпечения в Европа), издание на FOWI, Виена    студия, издателство Facultas/Nomos, Виена, 2016 г.
13. Монографично изследване на тема „Kreditsicherheiten in der Insolvenz in Bulgarien. Rechtsstellung der gesicherten Gläubiger“ (Кредитните обезпечения в производството по несъстоятелност в България. Правно положение на обезпечения кредитор), 150 стр.,     участие в сборна книга, издателство NOMOS, Виена, юни 2016
 

Този сайт използва бисквитки (cookies) за улесняване на сърфирането. Като натиснете бутона "Разбрах" или като продължавате да ползвате този уеб сайт (включително затваряйки това съобщение), Вие потвърждавате, че сте прочели и се съгласявате с употребата на "бисквитки".Съгласен съмНаучете повече
https://ipn-bg.org/inner.php/ajax